COSMOS

 Cosmos Standard (Cosmos-Natural, Cosmos-Organic)

Cosmos-StandardSą to wspólne, europejskie standardy, które zostały ostatecznie określone w dokumencie opublikowanym w styczniu b.r. Wypracowały je jednostki certyfikujące kosmetyki w poszczególnych krajach, zrzeszone w ramach European Cosmetics Standards Working Group. Standardy te mają zostać wprowadzone w życie do końca 2014r. Chodzi o ujednolicenie kryteriów nazewniczych i certyfikacyjnych w kontekście kosmetyków naturalnych i (zwłaszcza) ekologicznych, a także o dookreślenie zasad przyznawania certyfikatów tam, gdzie dotychczasowe zasady poszczególnych jednostek certyfikujących na poziomie krajowym pozostawiają pewne „furtki" (z których producenci chętnie korzystali i korzystają).

Cosmos-Standard wyróżnia pięć kategorii składników kosmetycznych: woda, minerały i składniki pochodzenia mineralnego, produkty rolnictwa poddane obróbce fizycznej, produkty rolnictwa poddane obróbce chemicznej, wreszcie inne składniki. Dla każdej kategorii, Cosmos-Standard dokładnie określa co jest dopuszczone, a co nie. Definiuje też które składniki (i w jakich okolicznościach) mogą być uznane jako „ekologiczne" (składniki pochodzenia mineralnego nie mogą, woda również nie) i jak należy obliczać procentową zawartość składników ekologicznych w danym kosmetyku, w zależności o kategorii, do której w/w składnik przynależy.

Cosmos-Standard przewiduje dwa poziomy certyfikacyjne: dla kosmetyków naturalnych (Cosmos-Natural) i dla kosmetyków naturalnych z odpowiednią procentową zawartością składników pochodzenia ekologicznego (Cosmos-Organic). By kosmetyk naturalny został uznany za ekologiczny, co najmniej 20proc. całości jego składników musi mieć udokumentowane ekologiczne pochodzenie. Jednocześnie co najmniej 95proc. jego składników należących do kategorii produktów rolnictwa poddane obróbce fizycznej musi być certyfikowanych ekologicznie. Kosmetyk naturalny z kolei może zawierać maksymalnie 5proc. substancji syntetycznych, z uwzględnieniem części syntetycznych (wg ich masy cząsteczkowej) tych składników będących produktami rolnictwa poddanymi obróbce chemicznej, do których produkcji użyto nie tylko surowce naturalne. Przy kosmetyku naturalnym nie ma konieczności użycia składników ekologicznych, ale w przypadku ich zastosowania, dopuszcza się ich procentowe wykazanie na etykiecie.

Wytyczne Cosmos-Standard nie kończą się na samej zawartości kosmetyków i dotyczą również tego, jak produkty mają być produkowane oraz jak i w co pakowane. Celem jest maksymalne ograniczenie liczby opakowań oraz zwiększenie opakowań produkowanych z materiałów pochodzących z recyklingu oraz nadających się do ponownego użycia i/lub recyklingu. Cosmos-Standard wymaga również od producentów takiego zarządzania firmą, które jest nastawione na maksymalny recykling oraz odpowiedzialne zarządzanie odpadami, zgodnie z ekologicznymi standardami. Dokument zawierający szczegółowy opis standardów Cosmos, opracowany w styczniu br., jest dostępny w formacie pdf pod adresem cosmos-standard.org.