SOIL ASSOCIATION

 

 Znak Soil Association Organic na produkcie oznacza, że spełnia on najwyższe wymagania dotyczące rolnictwa ekologicznego, dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. 

Standardy Soil Association są zgodne z normami Unii Europejskiej. W wielu przypadkach jednak są bardziej szczegółowe, np. jeśli chodzi o dobrostan zwierząt, wykorzystanie pestycydów, nawozów i GMO.

Organizacja Soil Association została założona w 1946 roku przez grupę rolników, naukowców i dietetyków, którzy zaobserwowali bezpośredni związek między rolnictwem a dobrostanem roślin, zwierząt, człowieka i całego środowiska. Obecnie jest wiodącą jednostką certyfikującą produkty ekologiczne w Wielkiej Brytanii. Ponad 80% produktów ekologicznych w Wielkiej Brytanii jest oznaczonych znakiem Soil Association Organic, który jest najbardziej rozpoznawalnym wśród konsumentów znakiem dla produktów ekologicznych. Jest to organizacja charytatywna.

Oprócz standardów związanych z rolnictwem ekologicznym, Soil Association opracowała normy dotyczące ochrony przyrody, hodowli ryb, ubrań i tekstyliów oraz produktów kosmetycznych.

Produkt organiczny, który zawiera minimum 95% surowców organicznych jest opatrzony znakiem organizacji z dopisem Organic Standard. Jeżeli udział surowców organicznych wynosi od 70% do 95%, kosmetyk taki jest także opatrzony znakiem wraz z dopiskiem wyprodukowany z xx% składników organicznych